เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

คุณบิดรมารดา
           คำโบราณท่านพรรณนา
รวมแผ่นดินทั้งหมดเอา
           คุณท่านเลิศล้ำ
กล่อมเลี้ยงลูกมา
           ทุกยามห่วงใย
เมื่อยามที่ลูกหม่นหมอง
           บัดนี้ลูกโตขึ้นสู่วัยสาว
ท่านแสนลำบากทุกข์ยากหนักหนา
           ลูกเพียรใฝ่หา
เพื่อเป็นกตเวที
           ขอพ่อแม่นี้
หมายปองสิ่งใด

       คำร้อง อาจารย์ประยุทธ เรื่องสวัสดิ์
       ทำนอง ลาวเสี่ยงเทียน

น้ำเงินชมพูงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
มิเทียบเท่าบิดรมารดา
สู้ตรากตรำระกำกายา
เมตตาถนอมคุ้มครอง
ภัยมิให้มาต้อง
ท่านครองแต่ทุกข์ฤดี
เรียนรู้เรื่องราวสรรค์สร้างชีวี
ส่งเสียลูกมาเรียนดัดดรุณี
เรียนวิชาเต็มที่
ให้ท่านสุขศรีสมใจ
ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่
เทพไทโปรดให้พรเอย

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top