เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

แม่จ๋า

คำร้อง - ทำนอง
อาจารย์อร่าม รังสินธุ์
ไม่เคยเลยในชีวี
ไม่เคยเลยที่จะทำอะไร
ไม่เคยเลยจะร้อนกาย
ไม่เคยเลยจะวุ่นวายสุขฤดีที่มีแม่เอย
สุขฤดีที่อยู่ใกล้แม่เอย
ไม่เคยเลยที่จะทุกข์ใจ
แม่ฉันทำให้ทุกที
ไม่เคยเลยจะร้อนใจ
แม่ช่วยฉันได้ทุกทีสุขฤดีที่อยู่ใกล้แม่เอย
เราลูก ลูก รู้คุณ
                แม่จ๋า...แม่เกิดมาไม่เคยเลยจะสุข
                แม่จ๋า...แม่เกิดมามีแต่ทุกข์เพื่อลูกสุขี
                แม่จ๋า...ชีวิตแม่ผ่านไปทุกนาทีมีแต่รักลูกเอย


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top