แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐาสากล


เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนมาตรฐาสากล


วิชา IS1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
วิชา IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
วิชา IS1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
วิชา IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top