ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณี

    ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ
3  นางวรพรรณี น้อยใจบุญ 2529 - ปัจจุบัน
2  นางเสียง ชลวาสิน 2523 - 2528
1  นายถนอมศักดิ์ สมบูรณ์เจริญ 2521 - 2522
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top