เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

ดาวดัดดรุณี
           แหงนมองฟ้าพบดาว
เหมือนความรักความหวัง
กระจ่างแจ้งแจ่มฟ้า
           มองฟากฟ้าดัดดรุณี
แสงประกายดารา
งามเด่นด้วยหมู่ดาว
           ดาวมีหลายดวง
ฟากฟ้านภาสกาว
           มิใช่ดาวอย่างสาวสมัย
จะเรียนจะเล่นก็เป็นที
งามหยดย้อยยิ่งงาม

     คำร้อง - ทำนอง
     อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน

ดาษอยู่ขาวสะพรั่ง
เหมือนพลัง เหมือนแสง
 
สดใสสีเจิดจ้า
พรายพร่างตาสดสวย
 
ส่องแสงโชติช่วง รุ้งร่วงแพรวพราว
เด่นด้วยแสงดาว หมู่ดาวดรุณี
เธอเด่นด้วยใช้ความดี
มรรยาททวีอ่อนช้อย
 

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top