เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

มะลิกับแม่

คำร้อง - ทำนอง
อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน
              มะลิขาวผ่อง รื่นละอองอ่อนหวาน
เหมือนรักของแม่ ผ่องแผ้วแน่วแน่ หอมแท้ทุกวาร
ลูกขอกราบกราน รำลึกถึงธารพระคุณ
              อ้อมอกแม่อ่อน ตักแม่นอนนุ่มหนุน
มือแม่เหนือเกล้าคลี่คลายหายเศร้าค่ำเช้าละมุน
ร่มเกศการุณย์เลิศล้ำพระคุณคุ้มครอง
              กล่อมขวัญทุกวันระไว ริ้นไรมิไต่มิต้อง
              ปลอบขวัญทุกวัน ลูกร้อง ปกป้องทุกวันลูกวอน
              มะลิขาวผ่อง อาบละอองเกสร
เหมือนรักของแม่ ผ่องแผ้วแน่วแน่ หวานแท้อาวรณ์
เอื้อทิพย์อาทร ตราบนิรันดรรักเรา
              กล่อมขวัญทุกวันระไว ริ้นไรมิไต่ต้องเจ้า
เห่ขวัญทุกวันค่ำเช้า จากเต้านมแม่เราเลี้ยงเอย  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top