เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู
           เรียนก็เด่น เล่นก็ดี เป็นศรีเรือน
โอบอ้อม อารี มีอัชฌา
           ขอสวมแหวนแทนใจ ไว้ให้พี่
แหวนรวมรัก รวมแรง แห่งมวลมิตร

     คำร้อง - ทำนอง
     อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน

แย้มเยื้อน น่ารัก เป็นหนักหนา
เสียสละ กรุณา อยู่เนืองนิจ
เป็นสักขีของเรา เฝ้าเตือนจิต
จงแนบชิด ก้อยไป ขวัญใจเอย

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top