ทำเนียบนายกดัดดรุณีสมาคม

    ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ
12  นางสุมาลี ยงศิริ 2560 - ปัจจุบัน
11  นางขวัญกมล ฉายแสง 2552 - 2559
10  นางฐิติมา ฉายแสง 2545 - 2551
9  นางสาวไพบูลย์ผล มะกะระธัช 2533 - 2545
8  นางสอิ้ง กานยะคามิน 2529 - 2532
7  นางพรรณี คุณประเสริฐ 2525 - 2528
6  นางเอี่ยมจิต ไชยเชื้อ 2523 - 2524
5  นางวนิดา ตัณฑวุฑโฒ 2520 - 2522
4  นางสาวประยงค์ นัยนานนท์ 2517 - 2520
3  นางจรูญลักษณ์ วัฒนฉัตร 2513 - 2516
2  นางประณีต เฟื่องธุระ 2508 - 2512
1  นางสาวจงกล ศรีพยัคฆ์ 2506 - 2508
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top