เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

กล่อมลูกนอน

คำร้อง อาจารย์ประยุทธ เรื่องสวัสดิ์
ทำนอง ลาวครวญ
           ลูกเอยลูกน้อย
โอละเฮ โอละเฮ
           ลูกเอยลูกรัก
แม่เหนื่อยอ่อนร้อนอุรา
           ลูกเอยลูกจ๋า
จะป้องกันขวัญใจ
           ลูกเอยจงนอน
แม่จะเฝ้าพัดวี
แม่จะคอยกล่อมใกล้ไกวเปล
เฮ้ เฮ จงหลับตา
อย่าอ้อนนักลูกจ๋า
เห็นหน้าเจ้าชื่นใจ
แม้ชีวายากเข็ญเช่นไร
เลี้ยงให้เจ้าได้ดี
อย่าอาวรณ์เร่าร้อนฤดี
ฝันดีนะลูกเอย


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top