เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

นามดัดดรุณี
           ดัดดรุณี นามนี้เราทะนง
กายใจ เราจะยอมพลี
ธงเราสีน้ำเงินชมพู
           เราทุกคนต่างคนต่างมี
งานหนักเราจักรวมใจ
แซ่ซ้องนามดัดดรุณี
           ยามเมื่อจากไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกล
ธงเก่าของเราก่อนนั้น
โอ้ ธงสีน้ำเงินชมพู

         คำร้อง - ทำนอง
         อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน

เกียรติศักดิ์สลักลง เป็นเครื่องส่งความดี
เพื่อเทิดไว้ศักดิ์ศรีแห่งนรีชาติไทย
ชื่นชู เราเชิดชู ชูใจ
จิตใจ ใฝ่ดี สามัคคีเกรียงไกร
ช่วยกันทำนำชัย เสร็จสมได้โดยพลัน
ชั่วดี เราย่อมมีรวมกัน
เราซาบซึ้งตรึงหทัย ด้วยน้ำใจรักมั่น
จะเป็นมิ่งเฉลิมขวัญอยู่ทุกวันจวบวาย
เด่นคู่ เราเชิดชูจนตาย


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top