ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ
ของศูนย์ฯ โรงเรียนดัดดรุณี

1. ศูนย์ AFS เขตฉะเชิงเทรา รับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเพื่อการศึกษา
    และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560)
    - นักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.5 ของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
    - รับสมัครออนไลน์ www.afsthailand.org
       หรือ http://www.afsglobal.org/tha-admission
    - กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
    - พิมพ์ใบสมัคร/ยื่นใบสมัคร/ชำระค่าสมัคร 200 บาท ที่โรงเรียนของนักเรียนหรือ
      ศูนย์ AFS เขตฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี 14 - 25 พฤษภาคม 2558
      (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
    - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
    - สอบข้อเขียนที่โรงเรียนดัดดรุณี วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
      ดูรายละเอียด >
(สอบถามได้ที่ นางศรีสุดา วุฒาพิทักษ์ 088-2117514 และนางเครือวัลย์ แป้นประหยัด 089-0546141)

2. รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ อื่นๆ คือ
    - โครงการระยะยาว โครงการ YFU/โครงการ YES/โครงการ BWK/โครงการ OEG
    - โครงการระยะสั้น โครงการ ECE/โครงการ UCE
    (สอบถามได้ที่ นางศรีสุดา วุฒาพิทักษ์ 088-2117514)
หมายเหตุ ให้นักเรียนทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อน/ญาติที่มีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    1.คำแนะนำสำหรับผู้ประสานงานเอเอฟเอชเขต
    2.คำแนะนำสำหรับนักเรียน
    3.คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
    4.ชี้แจงการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน

ประมวลภาพกิจกรรม

DDN Inside

โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56"  
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 จัดโดยศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖  
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าย “ภาษาประจำวัน วัฒนธรรมประจำชาติ“  
ค่าย “ภาษาประจำวัน วัฒนธรรมประจำชาติ“
การประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี   
การประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี
โครงการขยายผลอบรม เรื่อง Making Testing More Effective  
โครงการขยายผลอบรม เรื่อง Making Testing More Effective
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 6   
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 6 คัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออก

สนุกเรียน-สนุกรู้

แฟนเพจโรงเรียนดัดดรุณี

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: free.editdns.net, Control by : Admin
 

Back to Top