เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

วันลาดัดดรุณี
           ที่สุด วันลา
รวมรักรวมความเศร้า
ก่อนจากกันไกล
ฝากคำพร่ำพรรณนา
           ดัดฯ เอยเคยเห็น
เบื่อวินัยนานา
เมื่อถึงวันลา
คำสอนอาทรห่วงใย
           จากไป
ซาบซึ้ง
เพื่อนจ๋า
อย่าลืมทุกข์ลืมสุขสันต์
           ก่อนไกลใจหมอง
กราบเท้าคุณครูบา
จากไปถึงไหน
จะขอสร้างคุณความดี

   คำร้อง - ทำนอง
   อาจารย์ประยุทธ เรืองสวัสดิ์

ก็มาถึงเรา
รวมผองเราพร้อมหน้า
หัวใจวังเวงเหว่ว้า
ฝากน้ำตาอาลัย
เช้าเย็นระอา
เบื่อครูบาสอนให้
ย้อนมาใคร่ครวญป่วนใจ
หาสิ่งใดเทียมทัน
หัวใจยังตรึง
ด้วยความรักมั่น
อย่าลืมสัญญาต่อกัน
ลืมสัมพันธ์ในดัดดรุณี
แทบนองน้ำตา
ด้วยศรัทธาเหลือที่
หัวใจเทิดในถิ่นนี้
ให้ดัดดรุณีเด่น ดัง


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top