คณะกรรมการสถานศึกษานางมณฑา สมานบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการดร.กานต์ เสกขุนทด
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการนายวสันต์ เพิ่มพิมล
ผู้แทนครู
กรรมการนายธรรมนูญ ฑีฆะวงษ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการนางทรงศรี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการนางสาวแน่งน้อย อู่วิเชียร
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการพระครูสุตธรรมาภรณ์
ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
กรรมการนายมานะ กลิ่นเนียม
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการนางมาลี เทพาสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายทวีป รัตนาเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางจำนง เผด็จศึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสาวสาธุวร วงษ์จินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสุจิตรา ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
กรรมการและเลขานุการ

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top