คณะกรรมการสถานศึกษานางมณฑา สมานบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการผศ.สุชิน นิธิไชโย
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการนายวสันต์ เพิ่มพิมล
ผู้แทนครู
กรรมการนางศรีอัมพร เฉลิมพร
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการนายมงคล มังคละคุปต์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการนางสาวแน่งน้อย อู่วิเชียร
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการพระครูสุตธรรมาภรณ์
ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
กรรมการนายมานะ กลิ่นเนียม
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการนางมาลี เทพาสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายทวีป รัตนาเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายสุธน คงคาชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสาวสาธุวร วงษ์จินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฎ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสุจิตรา ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
กรรมการและเลขานุการ

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top