เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

เสลารำพึง

คำร้อง - ทำนอง
อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน

๑.๒.๓.
(สร้อย) เสลา เสลา เสลาของเรา ของเรายังอยู่
ดอกเสลาพริ้งเพราเหล่านั้นคือขวัญใจ
ดุจรั้วเราเรียกหา ดุจพาให้เรารำพึง
เสลาชวนเรารำพึง
                                               (สร้อย)
ดอกเสลาร่มเงาแผ่เพี้ยงเราเพียงเยาว์
โบกงามพลิ้วลมสุดสวย
จากไปไกล ถึงไหนไหน ไกลที่ เสลาของเราย่อมมี
                                               (สร้อย)
ดอกเสลาร่มเงาแผ่ครึ้มยังซึมใจ
ช่องามนั้นสีผสมป้องลมระวังบังเงา
รำพึงถึงดินแดนเก่า
                                               (สร้อย)
น้ำเงินๆ ชมพูๆ คู่เสลาๆ
อยู่หนไหนน้อมนำหทัย ครวญถึง
ดัดดรุณี สีน้ำเงินชมพูซึ้ง
คิดถึงดัดดรุณี

กล่อมกลมเกลาสีธงแห่งเราสดสี
รื่นรวยระคนปนปรีดิ์
ม่วง สีเด่นเหมือนเตือนเรา

แกว่งลมไกวสวยงามกระไรเสลา
ดัดดรุณีสีน้ำเงินชมพูเร้า
ร่มเงาดัดดรุณี


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top