หน้าหลัก

โรงเรียนดัดดรุณีได้พาคณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน ทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เข้าวัดขัดเกลาจิตใจ และร่วมกันพัฒนาวัด ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 และพักที่กรีนเบย์รีสอร์ท แหลมเสด็จ จันทบุรี

เครือข่ายสายสัมพันธ์ผู้ปกครองโรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2558