บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางอาภา สระพรหม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

 ชื่อ : นางบุศริน โคนเคน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

 ชื่อ : สิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นางสาวพัชรินทร แก้วจินดา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศษ.ม (การสอนภาษาไทย)

 ชื่อ : นายก้อง มักสัมพันธุ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 ชื่อ : นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

 ชื่อ : นางสาวอารีย์ สุชาติ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางสาวอรุณประภา อินทะสอน
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top