ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่   ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ
20  นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 2561 - ปัจจุบัน
19  นางปราณี ปั้นบัว 2560 - 2561
18  นายวีระชัย ตนานนท์ชัย 2558 - 2560
17  นายอำนาจ ภักดีเสน่หา 2555 - 2557
16  นางมณฑา สมานบุญ 2545 - 2555
15  นายชาตรี ศิวรานนท์ 2543 - 2545
14  นางสาวรำไพ เลี้ยงจันทร์ 2539 - 2543
13  นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์ 2535 - 2539
12  นางสาวทัศนีย์ เตียรัตน์ 2528 - 2535
11  นางสาวประยงค์ นัยนานนท์ 2517 - 2528
10  นางกัณณิกา พิชิตานนท์ 2502 - 2517
9  นางเฉลิมวงศ์ โชติกุญชร 2498 - 2502
8  นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ 2496 - 2498
7  นางนพพร เวชพงษ์ 2493 - 2496
6  นางภัทรา อภิชัยศิริ 2487 - 2493
5  นางสาวสังวาลย์ ทองคำ 2476 - 2487
4  นางละม่อม นาคีนพคุณ 2471 - 2476
3  นางมณี กมลสุทธิ์ 2463 - 2471
2  นางต่วน 2460 - 2463
1  นางบัวผัน 2458 - 2460
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top