เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

วัฒนธรรมองค์กร


           แดนนี้เป็นแหล่งที่รวมใจ
ด้วยเป็นแหล่งที่พัฒนา
           ฟังเสียงลือเล่าอ้างความดี
เป็นที่ตั้งแหล่งธรรมนำใจ
           ยามเมื่อเราเหงาใจไร้ค่า
อันพรั่งพร้อมด้วยความหวังดี
           ความสวยงามเป็นม่านบัง
สะอาดตาพัฒนาน่ามอง

        คำร้อง อาจารย์อร่าม รังสินธุ์
        ทำนอง เพลง “กระท่อมไพรวัลย์”
        ชาญชัย บัวบังศร หรือ รท. ชาญ บัวบังศร
        ศิลปินแห่งชาติ ปี 2550 สาขาศิลปะการแสดง

สุขกว่าแดนไหนในอาณาเขตนี้ปานว่า
ดีกว่าแดนไหนในหล้า แหล่งวิชาก้าวหน้ากว้างไกล
เป็นแหล่งศักดิ์ศรี ดัดดรุณี กล่าวขานนามให้
เลอเลิศวิไล แหล่งใจปลูกฝังความดี
จงหันหน้ามาสู่แดนมิตรไมตรี
ของผองน้องพี่ แหล่งรวมใจนี้สุขสมปอง
ถูกจัดปลูกฝัง ดังเวียงวังสวรรค์ทุกห้อง
สมคำยกย่อง น้ำเงินชมพูคู่ใจ


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top