เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

ลาวิมาน

คำร้อง - ทำนอง
อาจารย์ประยุทธ เรืองสวัสดิ์
           เพื่อนเราเอ๋ยเคยมีสุข
สวยงามหมู่มวลดอกไม้
สวยอาคารตระหง่านเทียบ
เสริมสร้างอบรมจรรยา
           โหยหวนหวนครวญเศร้า
โอ้ ดัดดรุณีที่เคยสราญ
โอ้สถานและเพื่อนแก้ว
แม้กุศลมีจะไม่แชเชือน
สนุกกันอยู่
จะแลทางไหน
วิมานไพจิตร
ด้วยกรุณา
เมื่อเราจำคลาด
เพื่อนเคยสุขศานต์
ลาแล้วเพียงกาย
ด้วยจิตตรึงเตือน
น้ำเงินชมพูซึ้งใจ
ช่างสดใสชื่นตา
เคยได้ประสิทธิ์วิทยา
จากคุณครูบาอาจารย์
เหมือนชีวีขาดดวงมาน
คงลับชั่วกาลปีเดือน
แต่หัวใจไม่ลาเลือน
จะย้อนมาเยือนให้อิ่มเอย

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top