เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

สวย
           สวย สวย สวย
น้ำเงินชมพู ของเรา
ดัดดรุณีงามตา
           ศรี ศรี ศรี
ใกล้ไกลที่ไหนก็มา
วงแขนน้องพี่ชื่นชม
           เหย เหย เหย
น้ำเงินชมพู ล่องลม
ดัดดรุณี มีชัย

     คำร้อง - ทำนอง
     อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน

สวยใดจะมาเทียมเท่า
ในฉะเชิงเทราก็ไม่มี (ซ้ำ)
 
วันดีวันนี้พบหน้า
มาสู่มารดาดัดดรุณี (ซ้ำ)
 
สีเคยไม่มีใครข่ม
เราชื่นเราชมสวัสดี (ซ้ำ)
 


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top