เพลงประจำโรงเรียน


ที่มาของการทำเพลง | เนื้อเพลง 14 เพลง
รายนามผู้สนับสนุน | สมุดเพลงดัดดรุณีรวมใจรัก | ปกซีดี
กลอนดัดดรุณีรวมใจรัก
: : : เพลง : : :
มาร์ชดัดดรุณี | นามดัดดรุณี | สวย | ดาวดัดดรุณี
ขวัญใจน้ำเงิน - ชมพู | วัฒนธรรมองค์กร | วันลาดัดดรุณี | ลาวิมาน
เสลารำพึง | บูชาแม่ดัดฯ | กล่อมลูกนอน
มะลิกับแม่ | แม่จ๋า | คุณบิดรมารดา

มาร์ชดัดดรุณี
           พลิ้ว พลิ้ว ธงชัยที่มีเกียรติอยู่
โบกสะบัดเฟื่องในไทธาตรี
           งามน้ำใจใฝ่ศึกษากล้าฉกาจ
แม้นผู้ใดใครหาญมาราญเรา
           ขอองค์พระไตรรัตน์อันจรัสหล้า
ขอเดชพระพุทธโสธร
           ขอเราร่วมใจกันสมานสมัคร
ขอไกลโศกขอจงสุขสวัสดี

       คำร้อง - ทำนอง
       อาจารย์ประยุทธ เรื่องสวัสดิ์

น้ำเงินชมพูงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
“ดัดดรุณี” ล้ำหน้าใครในฉะเชิงเทรา
ทั้งมรรยาทก็เลอเลิศเฉิดเฉลา
เรารวมเข้าเป็นหมู่สู้จนมรณ์
ไท้เทวามาร่วมสโมสร
ประสาทพรให้พวกเราชาวดัดดรุณี
ให้เกียรติศักดิ์เกริกไกรไปทุกที่
ดัดดรุณีมีแต่ชัย  ชัย ชโย

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top