บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นายสมสกุล จันทร์โสภา
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นายเกษมวุฒิ มังคลาด
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวอิสราภรณ์ งอนกลาง
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นายสุสีห์ ไชยกันยา
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวรัชชดา ยิ้มเนียม
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาววราพร หวังเสถียร
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวสุนันทา แสนแก้ว
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางจุฑาทิพย์ กันทำ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top