บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.(สุขศึกษา)

 ชื่อ : นางพัชรี เอี่ยมอาภรณ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(พลศึกษา),กศ.บ.(สังคมศึกษา)

 ชื่อ : นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

 ชื่อ : นายภัทระ กระแสร์สุนทร
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)

 ชื่อ : นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ค.บ.(พลศึกษา)

 ชื่อ : นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
อีเมลล์ :
การศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ

 ชื่อ : นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นางศุภวรรณ งามแสง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี

 ชื่อ : นายชวิทธิ์ เทศดี
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศษ.บ., วท.ม.

 ชื่อ : นางประภัสสร โทประเสริฐ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top