บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางชลิตา ช้างพลายแก้ว
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ชื่อ : นายนริศ นอกตะแบก
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวมาลัย ปูผ้า
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางไขแสง ตรีสาม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางสาวประภาพร เบ้าทอง
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางสาวจริยา จรรยาขาม
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศบ. ภาษาญี่ปุ่น

 ชื่อ : นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top