บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

 ชื่อ : นางสาวสุรีย์มาตร์ เกษตรภิบาล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(หัตถศิลป์)

 ชื่อ : นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นางจินดาวรรณ บรรดา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

 ชื่อ : นางวันเพ็ญ เรืองรัชนีกร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

 ชื่อ : นางสาวธัญพิมล อาภัย
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางสาวคริษฐา เสมานิตย์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ-ชีวเคมี

 ชื่อ : นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top