บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)

 ชื่อ : นางกัณทิมา เจริญเตีย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศ.บ.คณิตศาสตร์

 ชื่อ : นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.(ศ.ษ.)คณิตศาสตร์

 ชื่อ : นางสาวรัชนี มโนอิ่ม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : อ.ม. (ภาษาศาสตร์) / ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 ชื่อ : นายทศทิศ เทวารุทธ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศ.ส.ม.(บริหารการศึกษา)

 ชื่อ : นางสาววิชุดา คงวัฒนะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์

 ชื่อ : นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.(สุขศึกษา)

 ชื่อ : นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

 ชื่อ : นายภัทระ กระแสร์สุนทร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)

 ชื่อ : นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ :
การศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top