บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นายภาณุพงศ์ ประเสริฐ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวชนิดา จันทร์กำจร
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวจิดาภา ไกรหาญ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวสมัย นุหัง
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวอณิศรพี ภวสิริพร
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวสไบทอง สโมสร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวปุณณฏา พันธสี
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

 ชื่อ : นางสาวชุติมา บูชาพันธ์
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top