บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางณีรนุช เพียรพิสัย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ค.บ.(ศิลปประดิษฐ์)

 ชื่อ : นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากุล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)

 ชื่อ : นางพรพิมล ทรงศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)

 ชื่อ : นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)

 ชื่อ : นางกาญจนา จอมศิลป์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)

 ชื่อ : นางปิ่น ช่างทอง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.บ.(ชีววิทยา)

 ชื่อ : นางจุฑามาศ จันทราภิรมย์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.(ชีววิทยา)

 ชื่อ : นายทองคำ สูงสุดยอด
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 ชื่อ : นายสันติศักด์ แสวงศิริผล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

 ชื่อ : นางดรรชนีย์ กัลยา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top