บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางมณฑิดา ปัญญาดี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางชูศรี จันทร์อ่ำ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางรุจี ขำขาว
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศ.บ.

 ชื่อ : นายปรีชา ไชยเพชร
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.

 ชื่อ : นางสาวปาริฉัตต์ ทุมประสิทธิ์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : ว่าที่พันตรีธีรวัฒน์ ตันเจริญ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.พลศึกษา

 ชื่อ : นายกฤษฎา ไพรเถื่อน
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.พลศึกษา

 ชื่อ : นางชลิตา ช้างพลายแก้ว
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ชื่อ : นายนริศ นอกตะแบก
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : -

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top