บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

 ชื่อ : นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)

 ชื่อ : นางอุบล ศรีชัย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

 ชื่อ : นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

 ชื่อ : นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศษ.ม (การสอนภาษาไทย)

 ชื่อ : นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

 ชื่อ : นางรุ่งนภา เนินหาด
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.ม.ชีววิทยาศึกษา

 ชื่อ : นางสาวอัมพร ผุยวันดี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.ชีววิทยา

 ชื่อ : นางณัทชาภา กิรัตน์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : วท.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

 ชื่อ : นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.(จิตวิทยาสังคม)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top