บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นางศุภวรรณ งามแสง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี

 ชื่อ : นายชวิทธิ์ เทศดี
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศษ.บ., วท.ม.

 ชื่อ : นางประภัสสร โทประเสริฐ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.

 ชื่อ : นางมณฑิดา ปัญญาดี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางชูศรี จันทร์อ่ำ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางรุจี ขำขาว
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศ.บ.

 ชื่อ : นายปรีชา ไชยเพชร
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.

 ชื่อ : นางปาริฉัตต์ ศิริอุดมโชค
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นายกฤษฎา ไพรเถื่อน
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.พลศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top