บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.สังคมศึกษา

 ชื่อ : นายสมชาย พิมพ์เงิน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นายคเณศ พัฒนโชติ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางวนิดา ปิยะภาคุณวัฒน์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

 ชื่อ : นางศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา

 ชื่อ : นางสาวสุวดี ชูเส้ง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว

 ชื่อ : นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : กศ.บ.(เคมี)

 ชื่อ : นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

 ชื่อ : นางจินดาวรรณ บรรดา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top