เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการผลการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการผลการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561
31 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.4 ประเภททั่วไปและโควต้า ปีการศึกษา2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.4 ประเภททั่วไปและโควต้า ปีการศึกษา2561
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี 2561
25 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
18 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
20 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เอกสารการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการศึกษาและทำความเข้าใจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการศึกษาและทำความเข้าใจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับม.1 ห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับม.1 ห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2560
6 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับม.1 ทุกท่าน เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับม.1 ทุกท่าน เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560
1 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา2560
1 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี2560
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี2560
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี2560
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top