เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


30 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 12 “Teen style on Stage ติวติดจอ..รอติดจริง”
โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 12 “Teen style on Stage ติวติดจอ..รอติดจริง”
24 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
24 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2559
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2559
24 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
ค่ายสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ 6 ตอน “Nurse ไหน...ไฟแรงสูง”
ค่ายสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ 6 ตอน “Nurse ไหน...ไฟแรงสูง”
19 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
19 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ปี59
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปี 2559
19 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โควตาช้างเผือก
ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โควตาช้างเผือก
19 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปี 2559
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปี 2559
19 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ “11ปีRMUTPคิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษา
เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ “11ปีRMUTPคิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษา
10 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559
10 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
เชิญชวนนักเรียนร่วมโครงการเปิดเรือนเยือนจุฬาฯ (CU Open House 2015)
เชิญชวนนักเรียนร่วมโครงการเปิดเรือนเยือนจุฬาฯ (CU Open House 2015)
9 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BMIR) ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาปี2559
สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BMIR) ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาปี2559
6 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนโควตา ปี 59
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนโควตา ปี 59
5 / พ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปี 2559
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปี 2559
29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
งานเปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
งานเปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559
29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาในโครงการทุนเซ็นทรัล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ปีที่ 5
รับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาในโครงการทุนเซ็นทรัล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ปีที่ 5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top