เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


10 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
9 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 11 ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 11 ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2558
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2558
4 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเอเชียน รับสมัครนักรียนที่มีความสนใจเข้ารับทุนศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2558
มหาวิทยาลัยเอเชียน รับสมัครนักรียนที่มีความสนใจเข้ารับทุนศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
30 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
30 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 2558
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 2558
24 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558
รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558
22 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Pharmacy Summer Camp ครั้งที่ 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Pharmacy Summer Camp ครั้งที่ 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
22 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนศ.เข้าศึกษาต่อ ปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
21 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ปี 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2558
21 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2558
14 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2558
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2558
14 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558
14 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2558 (ระบบสอบตรง)
สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2558 (ระบบสอบตรง)
6 / ม.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2558
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2558
30 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
เปิดรับสมัครนักเรียนทุน “โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 17/2558 โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรม
เปิดรับสมัครนักเรียนทุน จำนวน 16 ทุน “โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 17/2558 โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรม
30 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการลูกหลานชาวเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการลูกหลานชาวเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2558
30 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2558
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2558
30 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 2558
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โควตาในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โควตาในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top