เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


29 / ต.ค. / 2558 : งานแนะแนว
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการสร้างบัณฑิตสู่สากล ปี 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งโครงการ เพื่อคัดสรรเป็นต้นแบบในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปี 7
ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งโครงการ เพื่อคัดสรรเป็นต้นแบบในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปี 7
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2559
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
ค่าย Tue Free ครั้งที่ 30 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าย Tue Free ครั้งที่ 30 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
18 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2559
18 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
18 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
18 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครโควตา ม.เทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครโควตา ม.เทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2559
18 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครโควตา ม.เทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครโควตา ม.เทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2559
10 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558
10 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปี 2559
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
10 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
10 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 13
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 13
10 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบโควตาและรับตรง ปี 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
4 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
4 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 2559
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2559
1 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top