เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
กำหนดการสมัครสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการสมัครสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2558
6 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
สมัครสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558
สมัครสอบคัดเลือกโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2558
6 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2558 (ด่วน)
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2558
1 / พ.ค. / 2557 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (สำรองเพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (สำรองเพิ่มเติม)
7 / เม.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารทั่วไป
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนดัดดรุณี
2 / เม.ย. / 2557 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
1 / เม.ย. / 2557 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
27 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ม.4 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
27 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ รองผู้อำนวยการธนบูลย์ อำนวยวิทยากุล
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ รองผู้อำนวยการธนบูลย์ อำนวยวิทยากุล
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควต้า)
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควต้า)
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1ห้องเรียนพิเศษ MEP
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1ห้องเรียนพิเศษ MEP
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ม.1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษม.1,ม.4 ปี2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษม.1,ม.4 ปี2557
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัคร AFS
รับสมัคร AFS
2 / ธ.ค. / 2556 : งานแนะแนว
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
26 / พ.ย. / 2556 : ภาษาต่างประเทศ
ข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการระยะสั้น
ข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการระยะสั้น
20 / พ.ย. / 2556 : ภาษาต่างประเทศ
โครงการไปต่างประเทศระยะสั้น
ประชาสัมพันธ์โครงการ UCE โครงการ ECE และ โครงการ YES
8 / พ.ย. / 2556 : งานแนะแนว
นร.ทุนกู้ยืม กยศ. ลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
นร.ทุนกู้ยืม กยศ. ลงทะเบียนยืนยัน การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top