เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


1 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีโควตา (พิเศษ) ปี 2559
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีโควตา (พิเศษ) ปี 2559
1 / ก.ย. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559
31 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559
31 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
โควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2559
โควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2559
31 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการพิเศษ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา” ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการพิเศษ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา” ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ
31 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
เปิดสอบรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
เปิดสอบรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
19 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
19 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 16
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 16
14 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดีและโควตาโอลิมปิกวิชาการ 2559
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดีและโควตาโอลิมปิกวิชาการ 2559
14 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ 2559
13 / ส.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
7 / ส.ค. / 2558 : ภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๘
โรงเรียนดัดดรุณีจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๘
29 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการช้างเผือก ปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) 2559
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 52
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 52
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 59
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 59
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา IEE Thailand รุ่นที่ 10 ปี 2016-2017
รับสมัครนักเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา IEE Thailand รุ่นที่ 10 ปี 2016-2017
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 ประจำ ปีการศึกษา 2559
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาตะวันออก ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาตะวันออก ปีการศึกษา 2559
22 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559
16 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
วิทยาลัยดุสิตธานี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยดุสิตธานี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top