เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


7 / พ.ย. / 2556 : งานแนะแนว
โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.ลาดกระบัง ก่อน 12 พ.ย.2557
ศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
7 / พ.ย. / 2556 : งานแนะแนว
การรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ม.ธรรมศาสตร์ ก่อน 29 พ.ย. 2556
การรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวัยที่ 29 พฤสจิกายน 2557
10 / ก.ย. / 2556 : ภาษาไทย
รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
5 / ก.ย. / 2556 : ภาษาไทย
กำหนดการและสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย
สถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
21 / ส.ค. / 2556 : ภาษาไทย
รายการแข่งขันทักษะภาษาไทย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
20 / ส.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนดัดดรุณี
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนดัดดรุณี
20 / ส.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557
1 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อของครูกมลพร ลิ้มสวัสดิ์ และครูอารีย์ สุชาติ
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อของครูกมลพร ลิ้มสวัสดิ์ และครูอารีย์ สุชาติ
25 / เม.ย. / 2556 : ภาษาต่างประเทศ
กำหนดการสอบ AFS พ.ศ. 2557-2558
กำหนดการสอบ AFS พ.ศ. 2557-2558
5 / เม.ย. / 2556 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
ประกาศรับสมัครศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ
27 / มี.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลกา​รสอบคัดเลื​อกนักเรียน​ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลกา​รสอบคัดเลื​อกนักเรียน​ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
26 / มี.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
22 / มี.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ
21 / มี.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
21 / มี.ค. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ตารางสอบข้อเขียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
ตารางสอบข้อเขียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
27 / ก.พ. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ MEP และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
26 / ก.พ. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ MEP และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
24 / ก.พ. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP
ประกาศผลการสอบข้อเขียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP
23 / ก.พ. / 2556 : กลุ่มวิชาการ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ประกาศผลการสอบข้อเขียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
4 / ม.ค. / 2556 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
การรับสมัคร/โควตา/ทุนการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top