เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


15 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558 และรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558 และรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree
14 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
โครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน” รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา
โครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน” รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา
13 / ก.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปี 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559
30 / มิ.ย. / 2558 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโควตาศึกษาต่อ ปี 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโควตาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
10 / เม.ย. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558
31 / มี.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
13 / มี.ค. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
13 / มี.ค. / 2558 : งานแนะแนว
รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558
รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558
11 / มี.ค. / 2558 : กลุ่มวิชาการ
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1-ม.6
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
27 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
27 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักเรียน เพื่อให้ทุนประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักเรียน เพื่อให้ทุนประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ปี 2558
27 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
27 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ประเภทโควตาม.เทคโนโลยีสุรนารีให้ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ให้ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์
20 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
20 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบังรุ่น4 (Chem Camp#4)
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบังรุ่น4 (Chem Camp#4)
13 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง
10 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
เปิดรับสมัครโควตาทุนเรียนดีในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครโควตาทุนเรียนดีในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
10 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 58
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ปี 2558
10 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
10 / ก.พ. / 2558 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top