คำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


14 / มิ.ย. / 2562 : ทั่วไป
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการจัดสำนักงานกลุ่มสาระฯ
ผอ.ปนัดดา มักสัมพันธุ์ ตรวจเยี่ยมห้องทำงาน 5 ส. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

18 / ธ.ค. / 2560 : งานคอมพิวเตอร์
สัปดาห์นิเทศการสอนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
7-20 ธ.ค.60 งานคอมพิวเตอร์จัดนิเทศการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

9 / ก.ย. / 2559 : งานคอมพิวเตอร์
ผลการประกวดเว็บไซต์ภายในดัดดรุณี
งานคอมพิวเตอร์จัดประกวดแข่งขันการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มสาระ/งานบริหารสนับสนุน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ก.ค. / 2559 : งานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล...การสัมมนาโครงงานห้องเรียนพิเศษฯ
โรงเรียนดัดดรุณี จัดสัมมนาโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปี 2559
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / มิ.ย. / 2559 : งานคอมพิวเตอร์
2016-06-26 การสอบวัดสมิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
รร.ดัดดรุณีเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์แบบ British English
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

12 / พ.ค. / 2559 : งานคอมพิวเตอร์
2016-05-11 อบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
11 พค. 59 งานคอมพิวเตอร์จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ โดยใช้ google site
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-21-24 คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่
2016-01-21-24 คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-21 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2016-01-21 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-20 ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอล
2016-01-20 ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอล
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-19 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูราชวัลลพ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2016-01-19 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูราชวัลลพ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-19 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ประจำเดือนมกราคม
2016-01-19 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ประจำเดือนมกราคม
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-16 พิธีวันครู
2016-01-16 พิธีวันครู
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-15 พิธีมอบรางวัลของกลุ่มสาระต่างๆ
2016-01-15 พิธีมอบรางวัลของกลุ่มสาระต่างๆ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-15 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.2
2016-01-15 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.2
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-14 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559
2016-01-14 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

26 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-13 โครงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความปรองดอง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและแนะแนวการศึกษา AEC โรงเรียนดัดดรุณี
2016-01-13 โครงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความปรองดอง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและแนะแนวการศึกษา AEC โรงเรียนดัดดรุณี
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

12 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-09 ผู้อำนวยการ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้ KCC
2016-01-09 ผู้อำนวยการ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้ KCC
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

12 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-08 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เยี่ยมค่ายการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 และ 3
2016-01-08 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เยี่ยมค่ายการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 และ 3
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

12 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-07-08 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2
2016-01-07-08 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

12 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2016-01-07 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.1
2016-01-07 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.1
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top