คำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
การประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและพละศึกษา
การประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและพละศึกษา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเงินที่ได้จากการจัดนิทรรศการ ตลาดภาษาต่างประเทศ The English Market 2015 ให้แก่โรงเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเงินที่ได้จากการจัดนิทรรศการ ตลาดภาษาต่างประเทศ The English Market 2015 ให้แก่โรงเรียน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับมอบทุนไปแข่งขันโรบอทที่สาธารณรัฐไต้หวัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับมอบทุนไปแข่งขันโรบอทที่สาธารณรัฐไต้หวัน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
พิธีมอบเข็มยุวกาชาด
พิธีมอบเข็มยุวกาชาด และสาบานตนเป็นยุวกาชาดไทย ของนักเรียนชั้น ม.1 ณ ห้องประชุมน้ำเงิน - ชมพู
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
คณะเยี่ยมชม ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
คณะเยี่ยมชม ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.3
พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.3
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
ประชุมครูประจำเดินกรกฎาคม
ประชุมครูประจำเดินกรกฎาคม
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือไทย
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.4
พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.4
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
กิจกรรมกลับบ้านเราน้องรออยู่
กิจกรรมกลับบ้านเราน้องรออยู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ( ปีที่ 3 )
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
ผู้อำนวยการวีระชัย ตนานนท์ชัย รองฯดนัย พยัคเกษมโสภณ และรองอดินัน เดชพงษ์ ขึ้นพูดคุย พบปะนักเรียนหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการวีระชัย ตนานนท์ชัย รองฯดนัย พยัคเกษมโสภณ และรองอดินัน เดชพงษ์ ขึ้นพูดคุย พบปะนักเรียนหน้าเสาธง
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

23 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
การเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย และรองฯอดินันท์ เดชพงษ์
การเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย และรองฯอดินันท์ เดชพงษ์
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

22 / ส.ค. / 2558 : ภาษาต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี คณะผู้บริการและครูโรงเรียนดัดดรุณี เยี่ยมค่ายภาษาจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี คณะผู้บริการและครูโรงเรียนดัดดรุณี เยี่ยมค่ายภาษาจีน ณ ศูนย์วิจัยยาง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

22 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี คณะผู้บริการและครูโรงเรียนดัดดรุณี เยี่ยค่ายลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี คณะผู้บริการและครูโรงเรียนดัดดรุณี เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือศูนย์บางเตย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

22 / ส.ค. / 2558 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย จัดโดยสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

21 / ส.ค. / 2558 : ทั่วไป
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ศึกษาดูงาน
ผู้อำนวยการสุชาดา พุทธนิมนต์ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ศึกษาดูงาน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

13 / ส.ค. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนดัดดรุณีได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนดัดดรุณีได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ การวาดภาพด้วย Paint และการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

13 / ส.ค. / 2556 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56"
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 จัดโดยศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top