เผยแพร่เมื่อ : งานคอมพิวเตอร์
ผลการประกวดเว็บไซต์ภายในดัดดรุณี

ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2559


 งานคอมพิวเตอร์จัดประกวดแข่งขันการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มสาระ/งานบริหารสนับสนุน  ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.-28 ส.ค.59 ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Google Site  ผลปรากฎดังนี้

๑.รางวัลชนะเลิศ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ขนาด ๕๐๐ GB จำนวน  ๓ รางวัล มีดังนี้
๑.๑ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑.๒ ประเภทกลุ่มบริหาร-สนับสนุน  ได้แก่  งานห้องสมุด  
๑.๓ ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่  ครูณรงค์  แช่มประสิทธิ์  
 
๒.รางวัลชมเชย แฟลชไดรว์ยูเอสบี ขนาด ๘ GB จำนวน  ๑๐ รางวัล มีดังนี้
๒.๑ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
๒.๒ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๒.๓ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
๒.๔ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
๒.๕ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
๒.๖ กลุ่มบริหารบุคคล
๒.๗ กลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.๘ กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๙ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑๐ ห้องเรียนพิเศษ MEP/IEP
 
๓.รางวัล “เว็บไซต์โดนใจ..ชาวดัดฯ” จำนวน  ๑ รางวัล  ได้แก่  ก.สังคมศึกษาฯ  (๑๔๑ Vote)
lib


เปิดอ่าน : 1825 ครั้งคุณคิดว่าบทความนี้ควรได้กี่ดาว

250 Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


งานคอมพิวเตอร์ 5 อันดับล่าสุด

สัปดาห์นิเทศการสอนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
7-20 ธ.ค.60 งานคอมพิวเตอร์จัดนิเทศการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯและหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ view : 1468
ผลการประกวดเว็บไซต์ภายในดัดดรุณี
งานคอมพิวเตอร์จัดประกวดแข่งขันการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มสาระ/งานบริหารสนับสนุน view : 1826
โครงงานคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล...การสัมมนาโครงงานห้องเรียนพิเศษฯ
โรงเรียนดัดดรุณี จัดสัมมนาโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 view : 2166
2016-06-26 การสอบวัดสมิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
รร.ดัดดรุณีเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์แบบ British English view : 1939
2016-05-11 อบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
11 พค. 59 งานคอมพิวเตอร์จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ โดยใช้ google site view : 1985


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top