คำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-11 ผู้บริหารและนักเรียนร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในโครงการจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ
2015-11-11 ผู้บริหารและนักเรียนร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในโครงการจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-11 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมส่งรองฯทิพวัลย์ นุ่มประเสริฐ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
2015-11-11 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมส่งรองฯทิพวัลย์ นุ่มประเสริฐ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วยแข่งขันฉะเชิงเทรา เขต 1)
2015-11-10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วยแข่งขันฉะเชิงเทรา เขต 1)
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-08 ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
2015-11-08 ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-03 การประชุม นิเทศติดตามดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Smart Trainer (ST) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2015-11-03 การประชุม นิเทศติดตามดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Smart Trainer (ST) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

22 / ธ.ค. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18-19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / พ.ย. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / พ.ย. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

2 / พ.ย. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-28 โครงการรามาไอดอลมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนนักเรียนทีมอินฟินิตี้และถ่ายทำรายการสำหรับออกอากาศในรายการ
2015-10-28 โครงการรามาไอดอลมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนนักเรียนทีมอินฟินิตี้และถ่ายทำรายการสำหรับออกอากาศในรายการ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

2 / พ.ย. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-27 พิธีมอบปอกแขนสภานักเรียน
2015-10-27 พิธีมอบปอกแขนสภานักเรียน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

1 / พ.ย. / 2558 : ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าประกวดแต่งกายในงาน Halloween Costume Contest 2015
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนดัดดรุณี ส่งนักเรียนเข้าประกวดแต่งกายในงาน Halloween Costume Contest 2015 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-23 วันปิยมหาราชรำลึกและกิจกรรมเทศมหาชาติ
2015-10-23 วันปิยมหาราชรำลึกและกิจกรรมเทศมหาชาติ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-22 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการแข่งขันภาษาไทย
2015-10-22 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการแข่งขันภาษาไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-22 ผู้อำนวยการมอบข่อดอกไม้แก่ครูที่รับบรรจุ
2015-10-22 ผู้อำนวยการมอบข่อดอกไม้แก่ครูที่รับบรรจุ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-22 การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
2015-10-22 การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-21 งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558
2015-10-21 งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

29 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
2015-10-20 ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเก็ตบอล
2015-10-20 ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเก็ตบอล
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

20 / ต.ค. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์และชุมนุมหุ่นยนต์ DDNRobot โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมจัดบูธ "สมองกลกับการเรียนการสอนสะเต็ม ของโรงเรียนดัดดรุณี"
งานคอมพิวเตอร์และชุมนุมหุ่นยนต์ DDNRobot โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมจัดบูธ "สมองกลกับการเรียนการสอนสะเต็ม ของโรงเรียนดัดดรุณี" ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

20 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมจัดบูธ "สมองกลกับการเรียนการสอนสะเต็ม ของโรงเรียนดัดดรุณี"
โรงเรียนดัดดรุณี ร่วมจัดบูธ "สมองกลกับการเรียนการสอนสะเต็ม ของโรงเรียนดัดดรุณี" ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

20 / ต.ค. / 2558 : งานคอมพิวเตอร์
โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP และ MEP ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ M-Tech Camp 2015
โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP และ MEP ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ M-Tech Camp 2015 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสีดารีสอร์ท จังหวัดน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top