เผยแพร่เมื่อ : ทั่วไป
2016-01-13 โครงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความปรองดอง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและแนะแนวการศึกษา AEC โรงเรียนดัดดรุณี

อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 โครงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

สร้างความปรองดองเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

และแนะแนวการศึกษา AEC โรงเรียนดัดดรุณี

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559

ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

โดยงานบริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 เปิดอ่าน : 336 ครั้งคุณคิดว่าบทความนี้ควรได้กี่ดาว

237 Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

2016-01-21-24 คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่
2016-01-21-24 คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ view : 1241
2016-01-21 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2016-01-21 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม view : 1075
2016-01-20 ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอล
2016-01-20 ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอล view : 719
2016-01-19 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูราชวัลลพ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2016-01-19 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูราชวัลลพ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา view : 584
2016-01-19 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ประจำเดือนมกราคม
2016-01-19 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ประจำเดือนมกราคม view : 779


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top