คำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-12-05 งานส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย - จีน ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ปี 2558
2015-12-05 งานส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย - จีน ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ปี 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-12-04 พิธีวันพ่อ
2015-12-04 พิธีวันพ่อ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-12-04 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ร่วมถวายของที่ระลึก เนื่องในวันเกิดเจ้าอาวาสวัดสมาน
2015-12-04 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ร่วมถวายของที่ระลึก เนื่องในวันเกิดเจ้าอาวาสวัดสมาน
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-12-03 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี
2015-12-03 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-12-02 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้น ม.4
2015-12-02 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้น ม.4
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-30 ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึก ในงานเลี้ยงวันเกิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2015-11-30 ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึก ในงานเลี้ยงวันเกิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-30 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปลายช่วงชั้น (O-NET) สหวิทยาเขตดัดดรุณี
2015-11-30 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปลายช่วงชั้น (O-NET) สหวิทยาเขตดัดดรุณี
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-27 โรงเรียนดัดดรุณีร่วมงานแสดงมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์นักเรียน ประจำปี 2558
2015-11-27 โรงเรียนดัดดรุณีร่วมงานแสดงมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์นักเรียน ประจำปี 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-26 คณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกเทป กล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2015-11-26 คณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกเทป กล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-25 คณะผู้บริหารร่วมงานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ปี 2558
2015-11-25 คณะผู้บริหารร่วมงานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ปี 2558
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-24 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2015-11-24 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-23 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์
2015-11-23 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-22 งานเดินขบวนแห่หลวงพ่อโสธร
2015-11-22 งานเดินขบวนแห่หลวงพ่อโสธร
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-20 งานต้อนรับรองผู้อำนวยการ เมธาพร ยศยิ่ง
2015-11-20 งานต้อนรับรองผู้อำนวยการ เมธาพร ยศยิ่ง
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-19 โครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2015-11-19 โครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-17 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.6
2015-11-17 พิธีทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้น ม.6
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-17 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ แก่ครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนดัดดรุณี
2015-11-17 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ แก่ครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนดัดดรุณี
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-16 ผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูใหม่ที่ย้ายมาประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
2015-11-16 ผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูใหม่ที่ย้ายมาประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-13 Thank you party & Happybirth day to Director
2015-11-13 Thank you party & Happybirth day to Director
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes

11 / ม.ค. / 2559 : ทั่วไป
2015-11-11 ผู้อำนวยการมอบโล่และเกียรติ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ห้องเรียนเคมีดาว
2015-11-11 ผู้อำนวยการมอบโล่และเกียรติ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ห้องเรียนเคมีดาว
 • Rating :

 • Currently 0.00/5

Rating: 0.0/5 stars - 0 votes


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top