มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เปิดอ่านแล้ว 828 ครั้ง

       

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

  1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

  2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

 3. เป็นผู้ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาสายสามัญ หรือสายอาชีพและสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาในสาชาวิชาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

  4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนและขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปีหรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (สามย่าน)

  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

  4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สาขาวิชาที่ได้รับทุน

  1. แพทยศาสตร์

  2. วิศวกรรมศาสตร์

  3. นิติศาสตร์

  4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

  5. รัฐศาสตร์

  6. เกษตรศาสตร์

  7. ครุศาสตร์

  8. เศรษฐศาสตร์

นักเรียนที่สนใจสมัครสามารถขอใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนว

หรือทางเว็บไซต์ http://www.daf.or.th/

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 255910 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top