รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวในหมวด งานแนะแนว
ประกาศเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เปิดอ่านแล้ว 1056 ครั้ง

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ

ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของ สพม.18

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด

3. มีความประพฤติมีคุณธรรม จริยธรรมดี

4. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

นักเรียนที่สนใจ ขอดูรายละเอียด

และสมัครที่ห้องแนะแนวภายในวันที่ 18 ธันวาคม 255810 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานแนะแนว
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 22 / มี.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 17 / ธ.ค. / 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาช้างเผือก) 4 / ธ.ค. / 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2558
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 / ธ.ค. / 2558


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top