เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


21 / ธ.ค. / 2555 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
โครงการรับนักศึกษาพิเศษ(โควตา)
27 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย ด่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
19 / พ.ย. / 2555 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
31 / ต.ค. / 2555 : ภาษาไทย
รายละเอียดการแข้งขันทักษะภาษาไทย
แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทบ
28 / ก.ย. / 2555 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
โควตา,โครงการพิเศษ,ค่ายต่างๆ
12 / ก.ย. / 2555 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
โครงการสอบพิเศษและโครงการเข้าค่าย
10 / ก.ย. / 2555 : งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการคุณภาพการศึกษาของ สมศ.
งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของ สมศ.
5 / ก.ย. / 2555 : งานห้องสมุด
ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ดี ระดับจังหวัด
ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ดี ระดับจังหวัด
14 / ส.ค. / 2555 : ภาษาไทย
โครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทย
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอ่านและการเขียน ประเภทเสภา และเพลงพื้นบ้าน
16 / ก.ค. / 2555 : งานประกันคุณภาพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น"ครูสอนดี”เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเสวนา
นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูสอนดี”เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา
16 / ก.ค. / 2555 : งานประกันคุณภาพ
พิธีเชิดชูยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูโรงเรียนดัดดรุณีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูสอนดี” จำนวน 4 ท่าน
28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษาดูงาน
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สัปดาห์สุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555
21 / มิ.ย. / 2555 : ภาษาไทย
ประกวดคำขวัญการยุติความรุนแรง
รางวัลชมเชยประกวดคำขวัญ
18 / พ.ค. / 2555 : งานแนะแนว
ประกาศจากแนะแนว
การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สอบตรง ปีการศึกษา 2556
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.4 (บัญชีสำรอง 10 คน)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.4 (บัญชีสำรอง 10 คน)
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.4
7 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภททั่วไป (บัญชีสำรอง 20 คน)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภททั่วไป (บัญชีสำรอง 20 คน)
7 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
7 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top