เลือกหมวดหมู่ของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ->   


24 / ก.ค. / 2558 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน
22 / มี.ค. / 2558 : ทั่วไป
การจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ
18 / ก.พ. / 2558 : ทั่วไป
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๑
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๑
8 / เม.ย. / 2557 : ทั่วไป
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
17 / มี.ค. / 2557 : ทั่วไป
สอบราคาจ้างดัดดรุณีสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สอบราคาจ้างดัดดรุณีสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
12 / มี.ค. / 2557 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ
29 / ม.ค. / 2557 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
11 / ก.ย. / 2556 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและหรือดนตรี ชุดคลังทฤษฎีความรู้และ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและหรือดนตรี ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิง ปีงบประมาณ พ
15 / ก.ย. / 2554 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
ด้วยโรงเรียนดัดดรุณี ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
8 / เม.ย. / 2554 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๙
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๙
29 / มี.ค. / 2554 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๕๔
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเีรียน2554
10 / มี.ค. / 2554 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
9 / ธ.ค. / 2553 : ทั่วไป
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๙
ประกาศยกเลิกจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟ
24 / พ.ย. / 2553 : ทั่วไป
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๙
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๙
23 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
23 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
22 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
22 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
17 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10 รายการ
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10 รายการ
9 / ก.พ. / 2553 : ทั่วไป
ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์
ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top