เลือกหมวดหมู่ของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ->   


9 / พ.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 / ต.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
21 / ก.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ประมูลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประมูลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
8 / เม.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดัดดรุณี
8 / เม.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
22 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง เลขที 2/ 2559 คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง เลขที 2/ 2559 คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
9 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างคัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างคัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
23 / ก.พ. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
5 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
ผลสอบการประกวดราคาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลสอบการประกวดราคาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
11 / ก.ย. / 2558 : ทั่วไป
คัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
24 / ก.ค. / 2558 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน
22 / มี.ค. / 2558 : ทั่วไป
การจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ
18 / ก.พ. / 2558 : ทั่วไป
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๑
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๑
8 / เม.ย. / 2557 : ทั่วไป
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
17 / มี.ค. / 2557 : ทั่วไป
สอบราคาจ้างดัดดรุณีสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สอบราคาจ้างดัดดรุณีสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
12 / มี.ค. / 2557 : ทั่วไป
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top