เลือกหมวดหมู่ของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ->   


25 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ผู้ได้สิทธิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศเรื่อง ผู้ได้สิทธิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนดัดดรุณี
25 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ผู้ได้สิทธิผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศเรื่อง ผู้ได้สิทธิผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
25 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเรื่องจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนปี 2562
ประกาศเรื่องจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนปี 2562
8 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียน
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียน
8 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศยกเลิกเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียน
ประกาศยกเลิกเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียน
6 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเรื่องการคัดเลือกผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศเรื่องการคัดเลือกผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
6 / มี.ค. / 2562 : ทั่วไป
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้า
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้า
18 / ก.ค. / 2561 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณ๊ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียนดัดดรุ
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณ๊ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียนดัดดรุณี
25 / เม.ย. / 2561 : ทั่วไป
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
26 / มี.ค. / 2561 : ทั่วไป
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหารโรงเรียน ปี2561
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหารโรงเรียน ปี2561
6 / ก.พ. / 2561 : ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 / ม.ค. / 2561 : ทั่วไป
ประกาศเรื่องเผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเรื่องเผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
14 / ก.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษปอนด์โรเนียวขาว ขนาดA4 ชนิด 70แกรม แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษปอนด์โรเนียวขาว ขนาดA4 ชนิด 70แกรม แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
7 / ก.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษปอนด์โรเนียวขาว ขนาดA4 ชนิด 70แกรม
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษปอนด์โรเนียวขาว ขนาดA4 ชนิด 70แกรม
10 / เม.ย. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
7 / เม.ย. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโยบายเรียนฟรี15ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโยบายเรียนฟรี15ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
30 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
30 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา2560
ยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา2560
20 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี ปี 2560
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี ปี 2560
17 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top