เลือกหมวดหมู่ของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ->   


10 / เม.ย. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
7 / เม.ย. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโยบายเรียนฟรี15ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโยบายเรียนฟรี15ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
30 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปี2560 ครั้งที่ 2
30 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา2560
ยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา2560
20 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี ปี 2560
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี ปี 2560
17 / มี.ค. / 2560 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
9 / พ.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 / ต.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
21 / ก.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ประมูลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประมูลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
8 / เม.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดัดดรุณี
8 / เม.ย. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
22 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง เลขที 2/ 2559 คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง เลขที 2/ 2559 คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
11 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนดัดดรุณี
9 / มี.ค. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างคัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างคัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
23 / ก.พ. / 2559 : ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
คัดเลือกร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
5 / ต.ค. / 2558 : ทั่วไป
ผลสอบการประกวดราคาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลสอบการประกวดราคาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
11 / ก.ย. / 2558 : ทั่วไป
คัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนดัดดรุณี
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top