รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย ComCamp#22 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าวในหมวด งานคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อ พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
เปิดอ่านแล้ว 1822 ครั้ง

เนื่องด้วยภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมค่าย "อบรมเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอร์" ครั้งที่ 22 หรือ ComCamp#22 ระหว่างวันที่ 25-31 มี.ค. 2553 ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าค่ายในครั้งนี้ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ครูกัลยา หรือครูกุลธวัช ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ comcamp.cpe23.com

หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตัวจริง พร้อมคำถาม และสำเนา จำนวน 1 ชุด   (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
2.  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.  สำเนาบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
4.  ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (อยู่ในใบสมัคร)
5.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ให้การรับรองเอกสารใบขออนุญาติผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
6.  ใบรับรองความประพฤติจากอาจาร์ยที่ปรึกษา (อยู่ในใบสมัคร)
7.  รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3-4 ซม. เขียนชื่อ-สกุล และโรงเรียนติดหลังรูป จำนวน 3 รูป  (ติดในใบสมัคร 1 รูป และแนบมา 2 รูป)
หมายเหตุ :  เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 10 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด : งานคอมพิวเตอร์
โครงการ HP Animate yours Animate you 7 / ก.ค. / 2553
นำเสนอผลงาน NSC2010 ครั้งที่ 12 22 / ม.ค. / 2553
นักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ICDL ที่ ม.ศรีประทุม ชลบุรี 14 / ม.ค. / 2553
รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย ComCamp#22 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 / ม.ค. / 2553


  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top